Basis GGZ
 
     
Psycholoog

  
  Orthopedagoog

  
     
Specialistische GGZ
 
     
Psychiater

  
  Psychotherapeut

  
     

Geestelijke gezondheidszorg

Basis GGZ en specialistische GGZ

Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de specialistische GGZ.

Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek
De huisarts krijgt sinds 2014 extra geld om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 de eerstelijns psychologische zorg). Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de specialistische GGZ (in 2013 de tweedelijns GGZ). Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of specialistische GGZ.

Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen
Sinds 2014 valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
Een vorm van e-Health (e-Health zijn programma's op internet). Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen.
Een combinatie van gesprekken en e-Health.
Niet alle zorg wordt vergoed. Welke GGZ-zorg verzekerd is, kunt u nakijken op de website van het Zorginstituut Nederland.

Vergoeding behandelingen Basis GGZ
Sinds 2014 krijgt u de behandelingen bij de psycholoog vergoed via uw zorgverzekering. De eigen bijdrage van € 20 per consult is in 2014 verdwenen.

De meest behandelingen in de Basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Keuzevrijheid voor zorgbehandelaar
U mag zelf kiezen welke zorgbehandelaar u wilt. Maar het kan zijn dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Informeer daarom vooraf of uw zorgverzekeraar de kosten van de behandelaar van uw keuze vergoedt.

De zorgbehandelaar van uw keuze declareert de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar. Of u ontvangt zelf een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Behandelingen Basis GGZ via internet
Via internet zijn er (zelf)testen en behandelingen beschikbaar die we e-health toepassingen noemen. E-health toepassingen worden vanaf 2014 steeds vaker ingezet. Vooral om psychische problemen op tijd te herkennen, te voorkomen en om zelfmanagement van patiënten te stimuleren.

Met deze online zelftesten kunt u testen of u met een psychische stoornis te maken heeft. De testen zijn vaak zonder verwijzing van uw huisarts of POH-GGZ te gebruiken. Ze zijn meestal gratis en anoniem.

Specialistische GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen
Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Mensen met zware psychische aandoeningen worden nu nog vaak opgenomen in een GGZ-instelling. Het kabinet wil dat deze patiënten vaker dichtbij huis zorg krijgen. Bijvoorbeeld verplichte begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek. Dit heet ambulante zorg.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden. Ze kunnen dan de regie over hun leven blijven voeren.

In 2020 moet er 1/3 deel minder bedden in GGZ-instellingen zijn dan in 2008. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken hierbij regionaal samen om dit te bereiken.

Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
De veranderingen in de GGZ staan in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 en in hetBestuurlijk Akkoord geestelijke gezondheidszorg 2014-2017. Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiënten- en familieorganisaties werken hierin samen.

Afdrukken