Basis GGZ
 
     
Psycholoog

  
  Orthopedagoog

  
     
Specialistische GGZ
 
     
Psychiater

  
  Psychotherapeut

  
     

Visie Psyzorg Rivierenland

PsyZorg Rivierenland biedt zowel kortdurende generalistische psychologische zorg (BGGZ) alsmede langdurige, intensieve psychologische behandeltrajecten (SGGZ). Deze zorg is laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij huis. De zorggroep staat garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van milde tot matig/ernstige psychische problematiek en indien nodig voor een adequate verwijzing. Tevens staat de zorggroep garant voor verschillende vormen van geïndiceerde preventie.

De zorggroep profileert zich naar derden (cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners) als het aanspreekpunt voor ggz-georiënteerde zorg in Rivierenland.

De zorggroep realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van zorgpaden, het bevorderen van deskundigheid en het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens tot doel het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in de 1e en 2e lijn in regio Rivierenland.

 

Afdrukken