Basis GGZ
 
     
Psycholoog

  
  Orthopedagoog

  
     
Specialistische GGZ
 
     
Psychiater

  
  Psychotherapeut

  
     

Wie zijn we?

PsyZorg Rivierenland is een vereniging van vrijgevestigde Psychologen, Orthopedagogen, Psychotherapeuten en Psychiaters. We behandelen zowel Volwassenen, als Kinderen en Jeugdigen. We hebben een regionale dekking en zijn daarmee dicht bij de client gevestigd. Tevens zijn wij laagdrempelig en hebben korte lijnen met verwijzers. Daarnaast hebben wij een intensieve samenwerking met lokale en regionale GGZ-zorgverleners waaronder huisartsen, POH-GGZ, Maatschappelijk werk, tweedelijns instellingen en natuurlijk met onze eigen collega’s uit onze vereniging.

Alle leden van PsyZorg Rivierenland zijn universitair geschoold en zijn BIG-geregistreerd. Daarnaast scholen wij ons voortdurend bij, volgen intervisie en supervisie en bewaken daarmee de kwaliteit van ons werk. Verder werken we evidence-based, meten het effect van behandelingen en onderzoeken de tevredenheid van onze cliënten.

Afdrukken