Basis GGZ
 
     
Psycholoog

  
  Orthopedagoog

  
     
Specialistische GGZ
 
     
Psychiater

  
  Psychotherapeut

  
     

Informatie verwijzers

Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (BGGZ)

De Psycholoog, Eerstelijnspsycholoog, Gezondheidszorgpsycholoog en de Orthopedagoog bieden diagnostiek en behandeling in de eerste lijn. Een breed scala aan stoornissen kunnen gediagnostseerd en behandeld worden.

Een eerstelijns psycholoog is allrounder en kan in de BGGZ zowel met volwassenen als jongeren werken. Het gaat om kortdurende zorg. De vergoedingen gaan van 5 tot 12 sessies. In de intake wordt bepaald of iemand product kort, middel, intensief of chronisch vergoed krijgt. De problematiek moet matig complex en matig intensief zijn (zie onderstaande verwijsdiagram).

Arbeidsgerelateerde problematiek, Partnerrelatieproblematiek, Aanpassingsstoornissen en V-codes als rouw worden niet meer door zorgverzekeraars vergoed. In samenwerking met de BGGZ hulpverlener kan er ook vanuit de POH-GGZ een behandeling of nazorg worden geboden.

Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (SGGZ)

Een psychotherapeut of klinisch psycholoog diagnostiseert en behandelt de meer intensieve en meer complexe problematiek. Er wordt aan de hand van diagnostiek een DBC geopend en vergoedingen zijn ook meer langdurig. Persoonlijkheidsproblematiek en comorbiditeit horen in de regel bij de SGGZ behandelaar.

Wanneer de problematiek van een client minder complex wordt kan een SGGZ doorverwijzen naar een BGGZ. Bij zowel BGGZ als SGGZ wordt er onderscheid gemaakt tussen jeugd en volwassenen zorg. Vanaf 2015 zullen vergoedingen voor jongeren vanuit de gemeenten gaan komen.

Verwijscriteria

 

Zorgpad 2

 

Onder de volgende links vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende behandelaren: PsycholoogOrthopedagoogPsychiaterPsychotherapeut

 

Afdrukken